decije pozorisno leto

ДЕЧЈЕ ПОЗОРИШНО ЛЕТО

У ХОЛУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ

 

Петак, 12. јул у 18.00

ИЗА ДУГЕ

alt

Овабескрајнозабавна и едукативнапредставаговори о отуђености и чињеницидасепаметна и добрадецачестоповлаче у себејернаилазенаотпоркодвећине.
Главнијунаци, Вишња и Велимир, иду у истуосновнушколуалисенепознају. Заједничкоимјетоштосуобојеразличитиодокружења у комесеналазе. Вишњасенеоблачикаоосталедевојчице, неслушамодернумузику, већјезанимајукњиге и сликање. Велимирнијебашнајбољиспортиста и помалојехипохондричан, занимагаастрономија и писањепоезије. Башзбогтихинтересовањадругариизшколећеихзадиркивати. Њихдвојећесеслучајносусрестинаоближњојпољанииспредједногнеобичногцвета... Овдепочињуњиховеавантуре у којимаћеимпрвалекцијакојућеморатиданаучебитихраброст.Представајенамењенамалишанимаизмеђупет и једанаестгодина
.

Текст и Режија: МаријаПушкаровПоповић

Сценографија: ТатјанаЖиропађа
Костим: ТатјанаЦвјетковић
Музичкисарадник: ДанкаУбипарип
Мајстортона и светла: МиленкоИсаиловић


Улоге:

Вишња: АнђелаКрвавац
Велимир: СашаЂурашевић
Нарцис: МиланПајић
Блесана: МаријаПушкаровПоповић

 

Субота, 13. јул у 20.00

ЧАРОБНИ БУНАР ЖЕЉА

alt

У једномдалекомкраљевсту, изаседамгора и седаммора, живеојеједанкраљкојијемногадобраделачинио, пајетакоодједногстарогвилењака, комејепомогао, добиочаробнибунаржеља. Чаробнибунариспуњаважељедобројдеци и свакодетекојеубациновчић у бунар и попијемаловодеизбунараможедаочекуједамусежељаиспуни. ТајбунарчувајуВилењакБожидар и ВилаМаја и бринуседаганеконеукраде. ПроблемнастајекадасебичниГусар и његовслугаСмотајлоотмучаробнибунарсамозасебе. Краљобјављујевеликупотрагузабунаром и шаљераспевануПчелудапомогнеБожидару и Маји. Послемногопрепрека, и комичнихситуација, ониузпомоћдеце, успевајудавратебунаржељанаопштезадовољство и радостцелогкраљевства. Прeдстaвaтрajeoкo 40-45 минутa, а нaмeњeнa je нajмлaђojпублициузрaстaoд 2. дo 12. гoдинe, сaзaнимљивoмсцeнoгрaфиjoм, живoписнимкoстимимa и оригиналноммузиком. Прeдстaвaтрajeoкo 40-45 минутa, а нaмeњeнa je нajмлaђojпублициузрaстaoд 2. дo 12. гoдинe, сaзaнимљивoмсцeнoгрaфиjoм, живoписнимкoстимимa и оригиналноммузиком.

Текст и режија: ТатјанаМиланов и НикoлaMaркoвић

Музика: ЗоранНесторовић и КонстантинАцевскски

Сценографија и костим: TатјанаМиланов

Играју: НикoлaMaркoвић и ТатјанаМиланов, ИванКорновић

 

 

 

 

 

 

 

Недеља, 14. јул у 20.00

 

АСКА И ВУК

ПриповеткаИвеАндрића, адаптирана и прилагођенамалишанима – представакојаосликавасновеовчицеАске, страховењенемајкеАје и наравногладногвука…Крозмузику, смех и хуморприлагођендеци, узпомоћмалишана и ловцаМилета, Аскапобеђујевука и остварујесвојеснове...Трајањепредставејеоко 45 минута.

Адаптацијатекста и режија: НиколаСимић

Костими: “КоферТеатар”

Сценографија: АтељеТањинпрозор и КоферТеатар

Улоге:

Аска: Александра Рукавина

Аја: Ана Павловић

Вук иЛовацМиле: Никола Симић

  


 
Podelite sa prijateljima...