ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ
Preuzmite obaveštenje o pokretanju postupka OVDE.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju OVDE.

Pitanja i odgovore preuzmite OVDE.

Izmenu i dopunu dokumentacije preuzmite OVDE.

Preuzmite odluku o dodeli ugovora OVDE.

 

Preuzmite obaveštenje o zaključenom ugovoru OVDE.