Предмет јавне набавке : радови на замени столарије и уградњи нове столарије на згради Наручиоца
Преузмите обавештење о покретању поступка ОВДЕ.

Преузмите конкурсну документацију ОВДЕ.

Преузмите спецификацију ОВДЕ.

Преузмите услове Завода за заштиту споменика културе Ваљево ОВДЕ

Преузмите измену и допуну документације ОВДЕ

Преузмите одлуку о додели уговора ОВДЕ

Преузмите обавештење о закљученом уговору ОВДЕ

Преузмите одлуку о измени уговора ОВДЕ