Предмет јавне набавке: извођење радова на електроинсталацијама на згради Наручиоца
Преузмите обавештење о покретању поступка ОВДЕ.

Преузмите конкурсну документацију ОВДЕ.