Услуге репрезентације – угоститељске услуге
Детаљније о јавној набавци погледајте на порталу Јавних набавки.