REDAKCIJE
Dramski program
   

Osnovni cilj redakcije dramskog programa je povećanje obima i poboljšanje kvaliteta pozorišne ponude u gradu kroz produkciju i difuziju savremenih pozorišnih dela. Pružanjem uvida u aktuelne pozorišne tokove, zadovoljavanjem postojećih ali i kreiranjem novih kulturnih navika, Centar promoviše pozorišno stvaralaštvo u najširem smislu.

Aktivnosti:  

•    Gostovanja renomiranih nacionalnih pozorišta,
•    Uspostavljanje međunarodne saradnje (podrška i predstavljanje ostvarenja mladih Valjevaca poput predstave  Metak za sve, gostovanje predstave Sve o ženama u Zagrebu...),
•    Sopstvena produkcija malih dramskih formi sa mogućnošću izvođenja u alternativnim prostorima (Hol, Tešnjarske večeri, praznici...),
•    Sopstvena produkcija dečije predstave, igranja u gradu i gostovanja širom Srbije, sopstvena produkcija Novogodišnje dečije predstave,
•    Sopstvena produkcija kao rezultat rada glumačkih radionica - Dramska radionica ,,Pozorišna bajka'' i ,,Omladinska pozorišna scena - OPS!'',
•    Saradnja sa drugim pozorišnim grupama u gradu (Mala scena, Akt Teatar,  KUD Abrašević, Abro fest...)
•    Podrška projektima nevladinog sektora,
•    Podrška i saradnja sa grupama sa posebnim potrebama u vidu prostorne, tehničke i logističke pomoći

Filmski program

Negovanje filmske kulture i filmskog repertoara, sa posebnim osvrtom na najnovija domaća filmska ostvarenja, čija će popularnost, aktuelnost ili istorijski značaj doprineti povraćaju postojeće publike u bioskop kao i stvaranju novih ljubitelja filma. Ulaganje u opremu za filske projekcije, jedan je od ciljeva Centra u narednom preiodu, čime će se i gledanost filmova svakako povećati.

Aktivnosti:

•    Mini fest
•    Kids fest
•    Filmski festivali (ekološki, podvodni...)
•    Saradnja sa Kinotekom
•    Ciklus crtanih filmova za decu
•    Projekcije najnovijih domaćih filmskih ostvarenja
              

Likovni program i vizuelno stvaralaštvo

Ciljevi:

-  Kreativna i smislena aktivnost za kreiranje vremena različitim grupama    korisnika, kao konzumenata umetnosti
- Uključivanje dece sa posebnim potrebama i rad sa njima
- Kreiranje vremena i aktivnosti za odrasle
- Bolja povezanost i saradnja sa školama
- Podrška stvaraocima u Gradu
- Povezivanje sa drugim vidovima umetnosti
- Povezivanje sa likovnim stvaraocima van grada, razmena programa
- Međunarodna saradnja
- Doprinos likovnom životu u Gradu

Aktivnosti:

•    Likovne, vizuelno kreativne i strip  radionice za različite uzraste
•    Likovne i vizuelno kreativne i strip radionice za decu iz prigradskih naselja i decu koja pripadaju osetljivim grupama
•    Likovne i vizuelno kreativne radionice za decu sa posebnim potrebama
•    Likovno-poetsko-muzički sadržaji - Hol, foaje, mala sala, Galerija 34
•    Dečji likovni salon
•    Izložba i promocija radova dece sa posebnim potrebama
•    Likovni salon umetnika Valjeva
•    Grafički atelje

Muzički program

Edukacija i promocija muzičke umetnosti, inkluzija mladih u kreiranje programa Centra i aktiviranje novih prostora atraktivnih za muzičke sadržaje sa ciljem povećanja obima i kvaliteta muzičke ponude u gradu prioritet je u radu Centra.

Aktivnosti:

•    Koncerti primerene umetničke vrednosti
•    Tematski koncerti
•    Novogodišnji, Božićni koncert i/ili Uskršnji koncert
•    Muzička umetnost - organizovano upoznavanje mladih sa muzikom, kompozitorima, vrstama i mogućnostima instrumenata
•    Formiranje Orkestra mladih
•    Saradnja sa Muzičkom školom, studentima FMU
•    Saradnja sa KUD „Abrašević“ i ostalim kulturno umetničkim društvima
•    Saradnja sa gradskim bendovima mladih i obezbeđivanje prostora i tehničkih uslova za probe i nastupe

Kreativno obrazovni program

Razvijanje interesovanja, navika i potreba iz oblasti kulture i umetnosti u ranom uzrastu, sticanje i unapređenje znanja i veština kroz edukaciju i uključivanje dece i mladih u proces kreiranja kulturnog programa (uključujući manjinske grupe – Romska zajednica, deca i mladi sa smetnjama u razvoju...), unapređenje kapaciteta za slobodno vreme osnovna je baza kreativno obrazovnog programa namenjenog prevashodno deci i mladima.

Promocija književnog i pesničkog stvaralaštva kroz organizovanje pesničkih i književnih večeri i tematskih tribina. Negovanje poezije kroz takmičenja recitatora školskog uzrasta, još jedna je značajna delatnost Centra.

Dve najznačajnije manifestacije koje promovišu stvaralaštvo dece i mladih su ,,Dečje nedelja'' i ,,VADES'' – valjevski dečji susreti.

Aktivnosti:

• Radoinice
Jedan od najznačajnijih segmenata kreativno obrazovnog programa, odnosi se na rad sa decom i mladima kroz radionice koje rade u okviru Centra: likovna, muzička, dramska, strip i 2 plesne radionica (klasičnog plesa i hip hopa). Svakog dana, izuzimajući nedelju, radi bar po jedna radionica.

Sve radionice imaju prezentaciju rada u toku godine, a uzimaju učešće i u okviru ,,Tešnjarskih večeri'' ,,Dečje nedelje'' ,,Valjevskih dečjih susreta – VADES'' i drugim manifestacjijama i programima koje se realizuju u CZK-u.

• ,,Dečja nedelja''

• ,,VADES'' - valjevski dečji susreti

• U svetu kulture
Izuzimajući radioničarski rad, Centar za kulturu kontinuirano edukuje decu i mlade iz oblasti kulture i umetnosti kroz akciju ,,U svetu kulture'' – odn. organizovane posete dece svih osnovnih škola Grada Valjeva CZK-u, kao i posete seoskim školama . S obzirom da deca po planu školskog obrazovanja nemaju poseban predmet koji se bavi pozorišnom kulturom, posebnu pažnju posvetili smo pozorišnoj edukaciji.

• Učešće polaznika dramskih radionica na dečijim pozorišnim festivalima
(Majske igre Bečej, Festival humora za decu Lazarevac, Festival dečjih i omladinskih pozorišnih predstava Srbaije Jagodina, Festival dečjeg dramskog stvaralaštva Ub ...).
• Kreiranje i produkcija multimedijalnih programa kao rezultat povezivanja i saradnje polaznika različitih radionica.

• Inoviranje Festivala dramskih sekcija osnovnih i srednjih škola kroz manifestaciju ,,VADES'' – valjevski dečji susreti

• Tematske radionice i predavanja renomiranih profesora umetničkih fakulteta (dikcija, scenski pokret...)

• Literarni program - pesničke i književne večeri

• Recitatorski program- opštinska i okružna smotra recitatora

• Republička smotra recitatora

• Tematske tribine namenjene deci i mladima, debate, okrugli stolovi

• Duhovne tribine – saradnja sa Crkvom

• Sajam knjiga - letnji i novogodišnji

• Saradnja i podrška ustanovama i udruženjima koje organizuju slične programe.

• Projekti iz oblasti stvaralaštva dece i mladih
Poseban značaj u ovoj oblasti zauzimaju projekti CZK-a koji se realizuju. Već dve godine za redom, CZK konkuriše i dobija sredstva iz LPA za decu i do sada je realizovao dva projekta - ,,U Čika Ljubinoj stvaraonici'' 2011. i ,,Kulturu molim – tišina u toku!'' 2012. Oba ova projekta obuhvataju 4 radionice: dramsku, muzičku, likovnu i novinarsku i podrazumevaju: predstavu dramske i muzičke radionice (,,Garavi sokak'' 2011. i ,,Parče srca mog'' 2012.), dečji časopis ,,Tešnjarac'' i izložbu radova dece i mladih sa smetnjama u razvoju (,,Kuća, kućica'' 2011. i ,,Od srca srcu'' 2012.).